eu | es


Giza Baliabideak | Lan Esperientzia | Bere Agindupean


Mugaipen lan egiten duten begiraleek, aisialdiko begiraleen tituluaren jabe dira, gainera kirolarekin edota antzeko jarduerekin lan egitearen esperientzia handia dute. Hala nola, bide - xendetan, mendi ibilbideetan, adin ezberdinetako kanpaldietan, eskolaz kanpoko jardueretan... euskaraz edota erdaraz jarduten bai funtzionatzen duten begiraleak dira, ingelesezko kanpaldi bat antolatzeko aukera baztertu gabe.

Horrela izanik, begirale taldeak, edozein kanpaldietarako edota jarduera ezberdinak burutzeko, beti funtzio batzuk bete beharko dituzte:

•  Lanaren eta ideien ohiko jartzea.
•  Begiraleen koordinazioa eta antolakuntzaz akordioak lortu.
•  Elkarri irakatsi eta honetaz ikasi.
•  Taldean lan egin.
•  Guztion xedeak jarraitu.
•  Errealitate soziala analizatu.
•  Inguruaren eta bere posibilitateen azterketa.
•  Gizartearen azterketa.
•  Interesak identifikatu.
•  Gai eragingarriak ezagutu.
•  Era guztietako informazio teknika eskaini.
•  Partehartzea sustatu.